วิธีใช้ WordPress ตอนที่ 1 – Dashboard

วิธีใช้ WordPress ในส่วนของ Dashboard ซึ่งการที่เราจะเข้าถึงส่วนของ Dashboard ได้นั้น เราสามารถเข้าได้โดย

 • ถ้าลง WordPress แล้วยังไม่ได้เปลี่ยน Theme ในส่วนของหน้าแรกจะมี Link ให้คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้า Login
  รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress
 • หรือจะพิมพ์ที่ URL ตามด้วยคำว่า wp-admin อย่างเช่น http://rabbitinblack.com/test/wp-admin
  รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress

หลังจากนั้นเราจะพบหน้าที่ใช้สำหรับ Login เพื่อเข้าใช้งาน โดยเราก็กรอก Username กับ Password ที่เราตั้งไว้ และกด Log In เพื่อเข้าใช้งาน

รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress

ส่วนต่าง ๆ ของหน้า Dashboard

รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress

โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ

 1. Header [สีชมพู]
 2. Main Navigation Menu [สีฟ้า]
 3. Workspace [สีเขียว]
 4. Footer [สีเหลือง]

Header

รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress

โดยในแต่ละส่วนไว้ใช้งานดังนี้

 1. ถ้าคลิ๊กแล้ว จะไปที่หน้าแรกของเว็บเรา
 2. จะมีเมนูย่อยดังรูป

  รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress

  สำหรับไปยังหน้าแก้ไข Profile กับ Log Out ออกจากระบบ

 3. Screen Option ใช้สำหรับเลือกสิ่งต่าง ๆ ที่จะปรากฎในหน้าจอนั้น และยังสามารถเลือก Layout ว่าจะให้แบ่งออกเป็นกี่คอลัมน์ โดยตัวอย่างของหน้า Dashboard เป็นดังรูป

  รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress

  ลองคลิ๊กเล่นดูก็ได้ แล้วดูในส่วน Workspace จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือก

 4. อธิบายเกี่ยวกับหน้าจอนั้นว่าแต่ละอย่างคืออะไรบ้าง ก็มันคือ Help นิ

  รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress

Main Navigation Menu

ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น Posts, Pages, Appearance, Plugins, Settings เป็นต้น โดยเราสามารถที่จะขยายเมนูเพื่อดูเมนูย่อยได้ โดยนำ Cursor ไปวางไว้ที่ปลายด้านขวา ก็จะมีสามเหลี่ยมเล็ก ๆ ปรากฎขึ้นมา เมื่อเราคลิ๊กไปจะพบกับเมนูย่อยของหัวข้อนั้น และเราสามารถย่อกลับไปได้ โดยการคลิ๊กที่สามเหลี่ยมเล็ก ๆ เหมือนเดิม ก็จะเป็นการย่อเมนูย่อยกลับไปแล้ว

รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress

และเรายังสามารถย่อ/ขยาย ส่วนของ Main Navigation Menu ได้โดยการคลิ๊กที่ Collapse menu ที่อยู่ตรงด้านล่าง และเมื่อเราย่อขนาดของ Main Navigation Menu แล้ว หัวข้อต่าง ๆ จะกลายเป็น icon เมื่อเรานำ cursor ไปวางจีงจะปรากฎหัวข้อและเมนูย่อย

รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress

Workspace

เราสามารถเคลื่อนย้ายแต่ละกล่องได้โดยการจับลากได้เลย

รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress

คราวนี้เราลองเลือกที่ Screen Options ด้านบน เราไม่อยากให้มันโชว์ Other WordPress News, WordPress Blog, Plugins, Incoming Links แล้วก็อยากได้เป็น 3 แถวด้วย

รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress

และในบางหัวข้อ เราสามารถปรับแต่งมันได้ โดยเลือกที่ Configure ที่ด้านขวา ซึ่งตอนแรกมันจะซ่อนตัวอยู่ถ้าเราไม่เอา cursor ไปวางบนหัวข้อ

รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress

Footer

ส่วนสุดท้าย Footer นั้นก็จะมี Link ไปยังเว็บต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ WordPress และที่มุมด้านขวาก็จะบอก Version ของ WordPress ที่เราใช้อยู่ขณะนั้นด้วย