วิธีใช้ WordPress ตอนที่ 5 – สร้างและแก้ไข Pages

Pages นั้นอย่างที่เคยบอกไป ว่าส่วนใหญ่เราจะใช้งานกับหน้าที่เป็น Static หรือหน้าที่เราไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายในบ่อย อย่างเช่น About Us, Contact Us เป็นต้น ซึ่งตัว Pages เองก็สามารถมี Subpages ได้ ยกตัวอย่างจากรูป จะเห็นว่า About Us จะมี Subpages เป็น Awards

รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress [1]
เมนูที่เกิดจาก Pages ต่าง ๆ ที่เราสร้างไว้

Pages ประกอบด้วย

โดยหน้า Pages นั้นก็จะประกอบด้วยโครงสร้างหลัก ๆ 2 อย่าง คือ

  1. Title(หัวข้อ) [สีแดง]
  2. Content(เนื้อหา) [สีฟ้า]
รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress [2]
ส่วนประกอบของหน้า Pages ทั่ว ๆ ไป

Pages Template

Pages นั้นเราสามารถเลือก Template ให้แต่ละหน้าได้ ว่าจะมี Layout แตกต่างกัน

รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress [3]
มี Template สำหรับเปลี่ยน Layout ในแต่ละ Page

จากรูปจะเห็นว่า About Us นั้นจะเป็น Pages Template ที่มี 1 Column แต่หน้าของ Contact Us นั้นจะเป็น Pages Template ที่มี 2 Column ที่เป็นส่วนของเนื้อหา กับ Sidebar

สร้าง Pages ใหม่

การสร้าง Pages ใหม่นั้นก็ให้เลือกที่ Add New ในหัวข้อของ Pages

รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress [4]
เลือกตรงที่ลูกศรสีแดงชี้อยู่

ซึ่งก็เหมือนการสร้าง Posts ใหม่ ที่เราต้องใส่หัวข้อ เนื้อหา แต่ส่วนที่ไม่เหมือนกันคือ Page Attributes

รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress [5]
หัวข้อ Page Attributes

โดยเราสามารถเลือกว่าจะให้ Pages ที่เราสร้างนั้นเป็น Subpages ของ Pages ไหนหรือเปล่า สามารถเลือก Template ได้ว่าจะให้ Layout ออกมาเป็นแบบไหน และสามารถจัดลำดับได้

ยกตัวอย่าง ผมจะสร้างหน้าชื่อหัวข้อ Soshi โดยที่จะให้เป็น Subpages ของ About Us และใช้ Template แบบมี Sidebar รวมทั้งตั้งลำดับไว้เป็นลำดับที่ 1 (โดยไปตั้งหน้า Pages หัวข้อ Awards เป็นลำดับ 2 ไว้แล้ว)

รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress [6]
แต่ละหัวข้อ เราสามารถเลือกค่าต่าง ๆ เพื่อกำหนดคุณสมบัติให้ Page นั้น ๆ (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย)

และเมื่อเรา Publish ออกไปแล้ว ที่หน้าเว็บก็จะมีหน้า Soshi ปรากฎขึ้นในส่วนที่เป็น Subpages ของ About Us ลำดับที่ 1 ก่อน Awards ที่เป็นลำดับที่ 2

รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress [7]
หน้า Page Soshi ปรากฎในเมนู

คลิ๊กเข้าไปที่หน้า Soshi ก็จะแสดง Layout มาในรูปแบบของ Sidebar Template ตามที่เราเลือกไว้

รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress [8]
Layout ของ Page ตาม Template ที่เราเลือกไว้

แก้ไข Pages ที่เราสร้างขึ้นมาแล้ว

เราสามารถแก้ไข Pages ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วได้ ซึ่งวิธีการแก้ไขนั้นก็คล้ายกับการแก้ไข Posts แต่จะมีส่วนที่แตกต่างกันตรงที่ถ้าเราแก้ไขเป็นกลุ่มนั้น ของ Pages จะเป็นลักษณะแบบนี้

รูปอธิบายหัวข้อ วิธีใช้ WordPress [9]
เมื่อเลือกแก้ไขพร้อมกันหลาย ๆ หัวข้อ

นอกจากนั้นการแก้ไข Pages จะมีลักษณะคล้ายการแก้ไข Posts ย้อนกลับไปดูได้ใน ตอนที่ 3 – แก้ไข Post ที่สร้างไปแล้ว

Rabbitinblack

Blog เกี่ยวกับ HTML CSS jQuery Wordpress และเรื่องอื่น ๆ สัพเพเหระ

Proudly powered by WordPress & SeedThemes