ฉลอง MV SNSD ตัวใหม่ด้วยบทความ ทำ Shortcode สำหรับดึง youtube thumbnail มาใช้ใน WordPress

ฉลอง MV SNSD ตัวใหม่ด้วยบทความ ทำ Shortcode สำหรับดึง youtube thumbnail มาใช้ใน WordPress

บางครั้งเราก็ไม่ได้อยากจะ Embed Video จาก youtube มา เราต้องการแค่ thumbnail เพื่อให้มัน link ไปที่วิดีโอใน youtube ดังนั้นเราเลยสร้าง shortcode ขึ้นมาเลย เพื่อจะได้ง่ายในการนำไปใช้ด้วย

WordPress : Shortcode สำหรับดึง youtube thumbnail มาใช้งาน

ผมได้อ่านบทความอันนี้ WordPress Display Youtube Video Thumbnail แล้ว แต่ผมก็ยังไม่ถูกใจทั้งหมด เลยนำ Code ของเค้ามาปรับ ๆ อีกหน่อยให้เหมาะกับที่ผมจะนำไปใช้

[php]
function wp_youtube_video_thumbnail($atts) {
extract(shortcode_atts(array(
‘id’ => ”,
‘img’ => ‘0’,
‘align’=>’left’
), $atts));
$align_class=’align’.$align;
return ‘<a href="https://www.youtube.com/watch?v=’.$id.’" target="_blank"><img src="https://img.youtube.com/vi/’.$id.’/’.$img.’.jpg" alt="" class="’.$align_class.’" /></a>’;
}
add_shortcode(‘youtube_thumb’, ‘wp_youtube_video_thumbnail’);
[/php]

ผมใส่ shortcode แบบนี้นะครับ [youtube_thumb id=”6pA_Tou-DPI” img=”0″ align=”center”] จะได้ผลลัพธ์ออกมาดังตัวอย่างด้านล่าง

[youtube_thumb id=”6pA_Tou-DPI” img=”0″ align=”center”]

WordPress : รูปแบบของ shortcode

[youtube_thumb id=”XXX” img=”YYY” align=”ZZZ”]

id นำมาจาก id ของวิดีโอจาก youtube ที่เราต้องการ thumbnail

img สำหรับ img นั้น มีให้เราเลือกอยู่ 6 แบบ ดังนี้

  • 0 : เป็น thumbnail ขนาด 480×360 pixels (จาก shortcode ที่เราสร้างขึ้น 0 จะเป็นค่ามาตรฐานของ img ในกรณีที่ไม่ได้ใส่ค่าให้ img)
  • 1 หรือ 2 หรือ 3 : เป็น thumbnail ขนาด 120×90 pixels ที่มีรูปแตกต่างกัน
  • default : เป็น thumbnail ขนาด 120×90 pixels รูปเดียวกับ 0
  • hqdefault : เป็น thumbnail ขนาด 480×360 pixels รูปเดียวกับ 0

align นั้นมีให้เลือก 4 แบบ ดังนี้

  • left (จาก shortcode ที่เราสร้างขึ้น left จะเป็นค่ามาตรฐานของ align ในกรณีที่ไม่ได้ใส่ค่าให้ align)
  • right
  • center
  • none

ว่าแล้วก็ฉลองด้วย MV ตัวใหม่แบบไม่เป็น thumbnail เลยแล้วกันครับ >_< https://www.youtube.com/watch?v=6pA_Tou-DPI

4 responses to “ฉลอง MV SNSD ตัวใหม่ด้วยบทความ ทำ Shortcode สำหรับดึง youtube thumbnail มาใช้ใน WordPress”

    • เป็นเรื่องปรกตินะครับ แต่ก็มีความรู้ให้นะ >_<

Leave a Reply

Your email address will not be published.