[CSS3] แนะนำเว็บที่มีตัวอย่างการเขียน CSS3 ให้นำไปใช้

คราวนี้มีเว็บมาแนะนำครับ เป็นเว็บที่มีตัวอย่างการเขียน CSS3 ไว้เรียบร้อยให้เราสามารถนำไปปรับใช้งานได้ เว็บนั้นก็คือ CSS3 Click Chart by Impressive Webs ลักษณะของเว็บก็เป็นแบบนี้ครับ

[CSS3] แนะนำเว็บที่มีตัวอย่างการเขียน CSS3 ให้นำไปใช้ [1]
ลักษณะหน้าเว็บ

ถ้าเราคลิ๊กที่ วงกลม ? แล้ว จะมีตัวอย่างการใช้งาน และอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ อย่างเช่น ผมคลิ๊กที่ Rotation ก็จะปรากฎแบบนี้ครับ

[CSS3] แนะนำเว็บที่มีตัวอย่างการเขียน CSS3 ให้นำไปใช้ [2]
ตัวอย่างการใช้งาน และอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ

ทุกคนลองใช้งานดูนะครับ ไม่รู้ว่าจะถูกใจแล้วนำไปปรับใช้งานได้ตามที่ต้องการได้หรือเปล่า ^^