อยากเรียน Web Design ฟรี ดูใน iTunes ดิ

ใน iTunes นั้นจะมีส่วนของ Podcasts ซึ่งมีหลายเรื่องที่เราสนใจไว้ให้ได้ดู ได้ฟังแบบฟรีบ้าง เสียเงินบ้าง แต่เรามาหาแบบฟรีกันดีกว่า ลองไปดูว่ามีอันไหนบ้าง

Think Vitamin Radio

View in iTunes : Think Vitamin Radio

Web Designer Podcast

View in iTunes : Web Designer Podcast

Web Design TV

View in iTunes : Web Design TV

Sitepoint

View in iTunes : Sitepoint

This Week in Photography

View in iTunes : This Week in Photography

Web Design Tuts+

View in iTunes : Web Design Tuts+

Photoshop Webdesign.de

View in iTunes : Photoshop Webdesign.de

WebDevDesign

View in iTunes : WebDevDesign

Freelance Radio

View in iTunes : Freelance Radio

Mac Tips and Tricks

View in iTunes : Mac Tips and Tricks

MailChimp Academy

View in iTunes : MailChimp Academy

37signals Podcast

View in iTunes : 37signals Podcast

AppClinic – graphic design tutorials

View in iTunes : AppClinic – graphic design tutorials

Founders Talk

View in iTunes : Founders Talk

Web Design 101

View in iTunes : Web Design 101

CreativeXpert Design Interviews

View in iTunes : CreativeXpert Design Interviews

Voices of Design

View in iTunes : Voices of Design

Xcode Quick Tips

View in iTunes : Xcode Quick Tips

jQuery for Designers

View in iTunes : jQuery for Designers

Facebook 101

View in iTunes : Facebook 101

CSS-Tricks Screencast

View in iTunes : CSS-Tricks Screencast

Pragmatic Podcasts

View in iTunes : Pragmatic Podcasts

4 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *