Tag: codecademy

  • หัดเขียนโปรแกรมไปกับ Codecademy.com

    หัดเขียนโปรแกรมไปกับ Codecademy.com

    วันก่อนไปเจอเว็บน่าสนใจเข้าเว็บนึง ชื่อเว็บ Codecademy โดยเว็บนี้จะสอนเราเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ทีละขั้นตอน เข้าใจง่าย และทำไปพร้อม ๆ กับที่เว็บสอน รวมถึงมีการเก็บสะสมคะแนน และ Badges ต่าง ๆ ที่เราจะได้ในระหว่างที่ทำแบบทดสอบ