[WordPress] วิธีการสร้าง Custom Post Type อย่างง่าย

สำหรับ WordPress นั้น เราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บทความของเราจะถูกแบ่งออกเป็น Post กับ Page ซึ่งทั้งสองอย่างก็มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันอยู่