วิธีแก้ไม่ให้ WordPress ใส่ tag p ให้เราอัตโนมัติ

วิธีแก้ไม่ให้ wordpress มันใส่ tag p ให้อัตโนมัติ ให้เพิ่ม

[php]
remove_filter( ‘the_content’, ‘wpautop’ );
remove_filter( ‘the_excerpt’, ‘wpautop’ );
[/php]

ใน function.php