[HTML] : HTML Ipsum

ในการทำเว็บ เชื่อว่าหลาย ๆ คนต้องรู้จักกับ Lorem Ipsum ถ้าใครยังไม่รู้จักก็ไปดูที่นี่เลยครับ lipsum.com ให้เปรียบเทียบ Lorem Ipsum ก็เหมือนกับข้อความตัวอย่าง