CSS : มารู้จัก Float กัน

สำหรับคนทำงานเกี่ยวข้องกับ CSS แล้ว Float เป็นทั้งตัวช่วย และตัวปัญหา ดังนั้นเรามาทำความรู้จัก Float กันดีกว่า