Tag: permalink

  • WordPress : จัดการกับ Permalinks

    WordPress : จัดการกับ Permalinks

    Permalinks คืออะไร อธิบายแบบเข้าใจกันง่าย ๆ มันก็คือ URL ที่ Wordpress สร้างมาให้ในแต่ละ Post แต่ละ Page นั้นละครับ โดยมันก็จะมีรูปแบบในการสร้างที่แตกต่างกันแล้วแต่เราจะกำหนด