[CSS] วิธีเช็คหน้าเว็บของเราตอน Print

บางครั้งในการทำเว็บไซต์ เราต้องเขียน CSS เพื่อใช้สำหรับในการ Print ซึ่งเราสามารถสั่งให้ Browser ใช้งาน CSS สำหรับการ Print โดยเฉพาะได้ในเนื้อหานะครับ