[WordPress] ลองสร้าง shortcode แบบง่าย ๆ เพื่อสะดวกเวลาใช้งาน

ถ้าเคยใช้งาน plugin มา หลาย ๆ ตัวจะมีสิ่งที่เรียกว่า shortcode เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานได้อย่างสะดวก ซึ่ง shortcode พวกนี้เราเองก็สามารถสร้างมาเพื่อใช้งานเองก็ได้

ฉลอง MV SNSD ตัวใหม่ด้วยบทความ ทำ Shortcode สำหรับดึง youtube thumbnail มาใช้ใน WordPress

ฉลองการกลับมาของสาว ๆ SNSD เลยเขียนบทความนี้ขึ้นมา บางครั้งเราก็ไม่ได้อยากจะ Embed Video จาก youtube มา เราต้องการแค่ thumbnail เพื่อให้มัน link ไปที่วิดีโอใน youtube ดังนั้นเราเลยสร้าง shortcode ขึ้นมาเลย เพื่อจะได้ง่ายในการนำไปใช้ด้วย