Style.css กับหน้าที่ที่มากกว่าแค่ตกแต่งหน้าเว็บ WordPress

ตามปรกติที่เราทำเว็บนั้น ตัว CSS นั้นเราสามารถที่จะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ จะเป็น abc.css หรือจะเป็น snsd.css ก็ได้ แต่ใน Wordpress นั้น ในกรณีที่เราใช้