Tag: width

  • [CSS] ข้อแตกต่างระหว่าง width:auto กับ width:100%

    [CSS] ข้อแตกต่างระหว่าง width:auto กับ width:100%

    ในการทำเว็บนั้น เราอาจจะเจอกรณีที่ layout ต้องเปลี่ยนไปตามความกว้าง เช่น เวลาทำเว็บที่เป็น responsive หรือเวลาที่สั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ ตามปรกติแล้ว เราจะเคลียร์ค่า float หรือ width