[WordPress] เบื้องต้นกับการคิวรี่ข้อมูลจาก database โดยตรง

ในการเรียกข้อมูลจาก database ของเว็บที่ทำด้วย WordPress นั้น ก็มีวิธีไม่ยากด้วยคำสั่ง query_posts หรือ wp_query แต่ทั้งสองก็เป็นเพียงการเรียกข้อมูลมาเท่านั้น ถ้าเราต้องการเพิ่มข้อมูล ต้องเป็นการเชื่อมต่อโดยตรง