Tools ที่น่าใช้งาน

Image Gallery

PhotoSwipe
PhotoSwipe :
Image Gallery สำหรับพวกมือถือ

Lightbox

prettyPhoto
prettyPhoto :
jQuery Lightbox สามารถใช้งานได้ทั้งกับรูปภาพ วิดีโอ Youtube iframe หรือ ajax

Code Highlight

SyntaxHighlighter
SyntaxHighlighter :
ใช้สำหรับจัดแต่งให้ code ที่โชว์ในหน้าเว็บเป็นระเบียบ ดูสวยงาม

Tooltips

tooltipsy
Tooltipsy :
ปรับแต่ง Tooltips ให้มีรูปแบบที่สวยงาม และลูกเล่นนิดหน่อย

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *