[CSS] คำสั่งทั่วไปที่ใช้จัดการกับข้อความ

ข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฎในหน้าเว็บของเรานั้น เราสามารถใช้ CSS กำหนดอะไรได้บ้าง ลองไปดูกันนะครับ