วิธีการใช้สีใน CSS

วิธีการใช้สีใน CSS

ในการเขียนเว็บไซต์ CSS เป็นตัวตกแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ ซึ่งส่วนหนึ่งในนั้น ก็คือสามารถปรับเปลี่ยนสีต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้ด้วย CSS

โดยวิธีการใช้สีใน CSS นั้น มีอยู่หลายวิธี แต่จะขอพูดถึง 4 รูปแบบที่ใช้งานกันบ่อย ๆ ดังนี้

  • ใช้ชื่อสี โดยสามารถดูรายชื่อสีได้ที่ W3C Color Keyword
  • ใช้ Hex Code ตัวอย่างเช่น #FFF, #DE3D58
  • ใช้ RGB ตัวอย่างเช่น rgb(255,255,255), rgb(125,90,52)
  • ใช้ HSL ตัวอย่างเช่น hsl(100, 50%, 50%), hsl(240, 20%, 80%)

จะเห็นว่า ทุกรูปแบบแสดงผลสีเดียวกันทั้งหมด

วิธีการใช้สีใน CSS แบบใช้ชื่อสี

วิธีนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมาย แค่เรานำชื่อสีไปใส่เพื่อใช้งาน เช่น

Black
Gray
Hotpink
Yellowgreen

วิธีการใช้สีใน CSS แบบใช้ Hex Code

โดยในการใช้ Hex Code นั้น มีวิธีการใช้งานโดยมองแยกแบบนี้

#RRGGBB // โดย R คือสีแดง G คือสีเขียว และ B คือสีน้ำเงิน
#b91c1c
#facc15

ค่าของ RGB นั้นจะมีค่าอยู่ระหว่าง 00 – FF ในเลขฐาน 16 รวมถึงใน Browser version ใหม่ ๆ นั้นจะสนับสนุนการใช้งานสีแบบกำหนดความโปร่งใสได้ด้วย

#RRGGBBAA // โดย A คือค่าความโปร่งใส มีค่าอยู่ระหว่าง 00 - FF
#b91c1c99
#facc1599

วิธีการใช้สีใน CSS แบบใช้ RGB

โดยในการใช้ RGB นั้น มีวิธีการใช้งานโดยมองแยกแบบนี้

rgb(255,255,255) // โดยค่าที่ใส่ลงไปจะมีค่าระหว่าง 0 - 255
rgba(255,255,255,1) // โดยตัวสุดท้ายจะใช้ค่าที่อยู่ระหว่าง 0 - 1
rgb(37, 99, 235)
rgb(190, 18, 60)
rgb(37, 99, 235, 0.5)
rgba(190, 18, 60, 0.5)

โดยตัวแรกจะเป็นค่าสีแดง ตัวถัดไปเป็นสีเขียว และตัวสุดท้ายเป็นสีน้ำเงิน รวมถึงใน Browser version ใหม่ เราสามารถใช้ rgb ในการใช้งานแบบโปร่งใสได้เลยแบบนี้ โดยไม่ต้องใส่ลูกน้ำ

rgb(255 255 255)
rgb(255 255 255 / 1) // โดยใช้ / คั่นระหว่าง 3 ค่ากับค่าของความโปร่งใส
rgb(21 128 61)
rgb(21 128 61 / 0.5)

วิธีการใช้สีใน CSS แบบใช้ HSL

โดยในการใช้ HSL นั้น มีวิธีการใช้งานโดยมองแยกแบบนี้

hsl(360, 100%, 100%)
hsla(360, 100%, 100%, 1)
hsl(221, 83%, 53%)
hsl(345, 83%, 41%)
hsl(221, 83%, 53%, 0.5)
hsl(345, 83%, 41%, 0.5)

โดยค่าแต่ละตัวคือ

  • Hue (เนื้อสี) ค่ามีตั้งแต่ 0 – 360
  • Saturation (ความอิ่ม) ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0 – 100
  • Lightness (ความสว่าง) ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0 – 100
  • Alpha (ค่าความโปร่งใส) ค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1

รวมถึงใน Browser version ใหม่ เราสามารถใช้ hsl ในการใช้งานแบบโปร่งใสได้เลยแบบนี้ โดยไม่ต้องใส่ลูกน้ำ แต่ใช้ / ในการคั่น

hsl(360 100% 100%)
hsla(360 100% 100% / 1)
hsl(142 72% 29%)
hsl(142 72% 29% / 0.5)

หลายคนคงสงสัยว่า แล้วความแตกต่างของ rgb กับ hsl ว่ามันแตกต่างกันอย่างไร

  • ระบบของ rgb สามารถแทนจำนวนสีได้มากกว่า hsl โดยสังเกตง่าย ๆ ว่า rgb มันสามารถแทนสีได้ 256 x 256 x 256 ซึ่งเท่ากับ 16,777,216 สี ในขณะที่ hsl นั้นแทนสีได้ 360 x 100 x 100 ซึ่งเท่ากับ 3,600,000 สี
  • แต่ระบบ hsl นั้นง่ายในการสื่อสารสำหรับการปรับแต่ง เช่น ขอสีแดงที่สว่างกว่านี้ อยากได้สีน้ำเงินที่อิ่มกว่านี้ หรืออยากได้โทนสีอื่น ที่ยังสว่างแบบเดิม

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *