Tag: link

  • ข้อแตกต่างของ target แต่ละแบบ

    ข้อแตกต่างของ target แต่ละแบบ

    ข้อแตกต่างของ target แต่ละแบบนั้น ถ้าเราอ่านเพียงแค่คำอธิบาย ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแน่ชัดเท่าไหร่ ผมเลยลองทำมาเป็นตัวอย่างให้ดู

  • วิธีใช้ WordPress ตอนที่ 10 – สร้างลิงก์

    วิธีใช้ WordPress ตอนที่ 10 – สร้างลิงก์

    ในการเขียนบทความ หรือการทำเว็บของเรานั้น แน่นอนว่าเราต้องมีการเชื่อมต่อไปยังหน้าอื่น ๆ หรือเว็บอื่น ๆ บ้าง มาดูกันว่า เราสามารถสร้างลิงก์เพื่อใช้เชื่อมต่อกันอย่างไร