[CSS3] Pseudo-Classes

ถ้าให้ยกตัวอย่าง Pseudo-Classes ที่คนส่วนใหญ่น่าจะรู้จัก ก็คงจะเป็น :hover คราวนี้มาดูว่า CSS3 ได้เพิ่ม Pseudo-Classes อะไรมาให้เราบ้าง