Tag: plugins

 • [Plugin WordPress] ทำให้ PHP ใช้ได้ใน Posts และ Pages

  [Plugin WordPress] ทำให้ PHP ใช้ได้ใน Posts และ Pages

  บางครั้งในแต่ละหน้าของ Post หรือ Page รวมถึงในส่วนของ Widget ของเรานั้น เราก็อยากจะแทรก code PHP โดยที่เราไม่ต้องไปเขียนแก้ที่ตัวไฟล์ อยากจะใส่ในช่องที่ให้ edit content มากกว่า ลอง Plugin ตัวนี้ครับ

 • [Plugin WordPress] : ใช้จัดการ File เพื่อให้ Download

  [Plugin WordPress] : ใช้จัดการ File เพื่อให้ Download

  วันนี้มี Plugin สำหรับคนที่อยากจัดการ File เพื่อให้คนเข้าเว็บ Download File ที่เราเตรียมไว้ Plugin ตัวนี้มีชื่อว่า WP-Filebase Download Manager

 • วิธีใช้ WordPress ตอนที่ 9 – วิธีติดตั้ง Plugins

  วิธีใช้ WordPress ตอนที่ 9 – วิธีติดตั้ง Plugins

  หลังจากที่เราใช้งาน Wordpress มาซักพัก เราคงรู้สึกอยากให้เว็บเรามีนั่นเพิ่ม มีนี่เพิ่ม ซึ่งสิ่งที่เราอยากได้เพิ่มนั้น ส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่อยากได้สิ่งนั้นเพิ่มคล้าย ๆ กับเรา ก็เลยมีการทำออกมาเป็น Plugins