[Plugin WordPress] ทำให้ PHP ใช้ได้ใน Posts และ Pages

บางครั้งในแต่ละหน้าของ Post หรือ Page รวมถึงในส่วนของ Widget ของเรานั้น เราก็อยากจะแทรก code PHP โดยที่เราไม่ต้องไปเขียนแก้ที่ตัวไฟล์ อยากจะใส่ในช่องที่ให้ edit content มากกว่า ลอง Plugin ตัวนี้ครับ

Exec-PHP

โดย Exec-PHP นั้นเมื่อติดตั้งแล้วจะอยู่ในเมนูหัวข้อ Settings นะครับ

[Plugin WordPress] ทำให้ PHP ใช้ได้ใน Posts และ Pages [1]

ตัว Exec-PHP ไม่ได้มีอะไรให้เราปรับแต่งมากมาย

[Plugin WordPress] ทำให้ PHP ใช้ได้ใน Posts และ Pages [2]

เรามาลองเขียน Post ขึ้นมาทดสอบการใช้งานเบื้องต้นนะครับ

[Plugin WordPress] ทำให้ PHP ใช้ได้ใน Posts และ Pages [3]

ผลลัพธ์ที่ได้ เหมือนที่เราเขียน code PHP ลงในไฟล์ตามปรกติ

[Plugin WordPress] ทำให้ PHP ใช้ได้ใน Posts และ Pages [4]

แต่ในหน้าที่เราเขียน Post นั้นคงจะเห็นกล่องข้อความเตือนสีเหลืองด้านบนนะครับ ถ้าเราต้องการปิด ไม่ให้มันแสดงผล ให้เข้าไปที่ส่วนของเมนู Users ในหัวข้อ Your Profile นะครับ

[Plugin WordPress] ทำให้ PHP ใช้ได้ใน Posts และ Pages [5]

ที่หัวข้อด้านล่างจะมีหัวข้อแบบนี้ครับ

[Plugin WordPress] ทำให้ PHP ใช้ได้ใน Posts และ Pages [6]

ให้ติ๊กเลือกเพื่อที่จะปิดไม่ให้มันมีกล่องสีเหลืองเตือนทุกครั้ง

Plugin : Exec-PHP

Posted

in

by

Comments

One response to “[Plugin WordPress] ทำให้ PHP ใช้ได้ใน Posts และ Pages”

  1. jack Avatar
    jack

    Thank you very much

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *