แต่ละหน้าของ WordPress เรียกใช้งาน File ไหน

ในการสร้าง Theme WordPress นั้น ความรู้อีกอย่างที่เราควรมีก็คือ เราควรทราบว่าในแต่ละหน้าของเว็บ WordPress ของเรา เรียกใช้งาน File ไหนใน Theme ที่เราสร้างขึ้น

rabbitinblack

September 2, 2012

[WordPress] Class ที่เราไม่ควรลืมในการเขียน CSS

เวลาเราสร้าง WordPress Theme ขึ้นมานั้น แน่นอนว่า CSS เป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งเลย โดยตัว WordPress จะยึดตัว style.css เป็นหลัก และใน style.css นั้นเราควรมี Class เหล่านี้อยู่ด้วย

rabbitinblack

July 30, 2012

[WordPress] ดึง template แต่ละส่วนที่เขียนไว้ด้วย get_template_part

ในการทำ Wordpress Theme นั้น Template หลัก ๆ ที่เรามีการใช้งาน จะมีส่วนของ header ซึ่งจะมี get_header(), footer ซึ่งจะมี get_footer() และ sidebar ที่จะมี get_sidebar() แล้วถ้าเราจะสร้าง Template ส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ละ จะมีวิธีการใช้งานอย่างไร

rabbitinblack

December 28, 2011
1 2