แก้ปัญหาข้อมูลเพี้ยนจากการ query

ถ้าเขียน theme แล้วเกิดต้องเรียก query หลาย ๆ ครั้ง แบบทีอาจจะเกิดการผิดพลาดในการเรียกใช้ข้อมูล

ปัญหานี้ได้ลองถามพี่จ๋ง (@warong) ได้คำตอบมาว่า ให้ใส่

[php]
<?php $temp_query = clone $wp_query; ?>
[/php]

ก่อนหน้าที่เราจะ query ข้อมูล และใส่

[php]
<?php $wp_query = clone $temp_query; ?>
[/php]

หลังจากที่ใช้งานข้อมูลที่ query มาเสร็จแล้ว


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *