[WordPress Theme] เทรนของ WordPress Theme ในปี 2012

ในปีที่ผ่านมา 2011 ตัว WordPress ก็มีการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ ไปอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับมาสนับสนุน HTML5 ด้วย Theme Twenty Eleven หรือการปรับ Dashboard ให้เป็น Responsive เรามาดูทิศทางต่อไปในปี 2012 กันว่ามันจะไปยังไง

[Wordpress Theme] เทรนของ WordPress Theme ในปี 2012

ตามไปอ่านที่นี่ครับ : Smashing Special: WordPress Theme Trends For 2012

Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *